Podmínky spolupráce

Individuální psychoterapie- 700Kč/50min.

Párová/rodinná psychoterapie s terapeutickým párem žena-muž  1200Kč/55min.

Sandtray – terapie hrou v písku – 700Kč/50min.

Kontaktovat mě můžete telefonicky nebo emailem. Pokud mě telefonicky nezastihnete, ozvu se Vám zpět a domluvíme vše potřebné. První setkání je většinou seznamovací a orientační. Spolu mapujeme okruh témat, na kterých můžeme pracovat. Vytvoříme tzv. zakázku – oboustrannou dohodu společné práce. Máte možnost mluvit o svých obavách, nejistotě, o všem, co vás k terapii napadá. Já Vám naopak vysvětlím o čem terapie a náš společný čas může být a jak ho, co nejlépe využít. Pokud se v našich představách a možnostech potkáme, dohodneme se na dalších krocích.

Konzultace probíhají v předem domluvené frekvenci. Většinou jednou, ale i dvakrát týdně. Delší časové rozestupy mezi jednotlivými setkáními mohou narušovat terapeutický vztah a proces.

Pokud se na dohodnuté setkání nedostavíte, po 15ti minutách Vás budu kontaktovat. Pokud Vás nezastihnu, setrvám v místnosti do konce sezení.

Veškeré informace o Vás považuji za důvěrné a nikomu je nesděluji. Moje práce je pravidelně supervidována nebo diskutována s kolegy v rámci intervizí. V těchto případech zůstávají všichni klienti anonymní.

Ve své práci jsem vázána Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii.