Úvod

Cítit napětí, nepohodu, smutek nebo jen nerozumět tomu, co se kolem nás děje, není nic neobvyklého.
Každý se někdy ocitne v situaci, kdy sám neví, jak dál.
Vyhledat pomoc není selháním, je hledáním a cestou. Pojďme se na té cestě potkat.