Podmínky spolupráce/ceník

Individuální psychoterapie 1000Kč/50min.

Párová psychoterapie 1500Kč/50min. 

Rodinná terapie 1500Kč/55min. 

Rodinná terapie s psychoterapeutickým párem 2000Kč/55min.

Poradenství v oblasti rodičovství/výchovy 1000Kč/50min. 

Sandtray / terapie hrou v písku  1000Kč/50 min. (individuální)

Sandtray 1500Kč/60- 90 min. (párová nebo rodinná) 

Poradenství formou emailové komunikace (nejedná se o terapii) 500,-Kč.

Kontaktovat mě můžete telefonicky nebo emailem. Pokud mě telefonicky nezastihnete, pravděpodobně pracuji a nemohu hovor přijmout.  Napište mi prosím sms. Ozvu se Vám zpět a domluvíme vše potřebné. První setkání je většinou seznamovací a orientační. Spolu mapujeme okruh témat, na kterých můžeme pracovat. Vytvoříme tzv. zakázku – kontrakt –  oboustrannou dohodu společné práce. Máte možnost mluvit o svých obavách, nejistotě, o všem, co vás k terapii napadá. Já Vám naopak vysvětlím o čem terapie a náš společný čas může být a jak ho, co nejlépe využít. Pokud se v našich představách a možnostech potkáme, dohodneme se na dalších krocích.

Pokud se se mnou nemůžete spojit a máte pocit, že potřebujete akutně vyhledat psychologickou pomoc, můžete kontaktovat nonstop Linku první psychické pomoci 116 123, Linku důvěry centra krizové intervence PN Bohnice 284 016 666 nebo nonstop Pražskou linku důvěry 222 580 697. Rodičovská linka 840 111 234. Linka důvěry Dětského krizového centra 241 484 149 (nonstop). 

Konzultace probíhají v předem domluvené frekvenci. Většinou jednou, ale i dvakrát týdně. Delší časové rozestupy mezi jednotlivými setkáními mohou narušovat terapeutický vztah a proces.

Pokud budete potřebovat sjednané sezení zrušit, je to možné. Nejpozději však 48hodin před začátkem sezení. Jinak cena za setkání propadá.

Pokud se na dohodnuté setkání nedostavíte, po 10ti minutách Vás budu kontaktovat. Pokud Vás nezastihnu, setrvám v místnosti do konce sezení.

Veškeré informace o Vás považuji za důvěrné a nikomu je nesděluji. Moje práce je pravidelně supervidována (Alena Halamová) nebo diskutována s kolegy v rámci intervizí. V těchto případech zůstávají všichni klienti anonymní.

Platba je možná hotově na místě, po skončení sezení. Nebo převodem na účet, nejpozději 1 den před sezením. 

Číslo účtu: 2601819889/2010 – do zprávy pro příjemce uveďte své jméno/účel platby a datum sezení.

Jsem zapojena do projektů VZPČPZPZPMV, ZPŠ.

V rámci těchto programů lze získat příspěvek až 5 000 Kč na zvýšení dostupnosti psychosociální podpory u vybraného terapeuta. 

Ve své práci jsem vázána Kodexem etiky a profesionální praxe Evropské asociace pro Gestalt terapii. Jsem členkou České asociace pro psychoterapii (ČAP). 

Neposkytuji zdravotnické služby.