Co nabízím

Aktuálně nepřijímám nové klienty. Mám plnou kapacitu.

 • Jednorázové nebo krátkodobé poradenství v oblasti osobnostního rozvoje (pomoc se zmapováním náhlého problému/těžké situace, pomoc s  řešením nebo rozhodnutím…)

 • Dlouhodobou terapii

  • Pomoc při zvládání náročných životních situací
  • Porozumění vlastnímu prožívání
  • Problémy ve vztazích, v partnerství či v rodině
  • Stres a jeho příčiny
  • Podpora rozvoje sebeuvědomění a sebedůvěry
  • Pracovní či osobní vyhoření
  • Fobické stavy (panika, úzkost, obavy)
  • Práce se studem a náladami
  • Příprava na porod
  • Příprava na rodičovství
  • Poradenství v oblasti výchovy dětí