Jak pracuji

Individuální terapií získává člověk podporu a prostor pro větší porozumění svým pocitům, sobě samému a vztahům, které spoluvytváří. Při individuální práci jsem plně zaměřena na klienta i jeho příběh. Kladu důraz na podporující a bezpečné prostředí. Své klienty nehodnotím. Umožňuji jim nahlédnout to, čeho mohou ve svém životě využít a co jim naopak škodí.

Při naší společné práci Vám nedám návod na život. Budu průvodcem na cestě k poznání Vašich problémů, limitů, obav, ale také těch věcí, které Vám život zkvalitňují, anebo mají potenciál tak činit. Jen společnou a ne vždy bezbolestnou prací, můžeme přijít na to, jak Váš život zlepšit nebo stabilizovat a tím i naplnit jeden ze základních cílů psychoterapie.

Nabízím Vám čas a prostor, ve kterém se budete moci svobodně vyjadřovat, projevovat, prožívat a uvědomovat si. Neřeknu Vám, jak máte svůj život žít, ani jestli to, co v něm děláte, je správné nebo ne. Budu s Vámi plně v kontaktu a slibuji Vám upřímnou zpětnou vazbu.