O mně

Na Univerzitě Karlově jsem vystudovala obor Teologie a Psychosociální studia. Moji profesní i osobní  dráhu významně ovlivnila zkušenost s nevyléčitelným onemocněním v rodině. Tehdy jsem pocítila silnou potřebu nejen studovat a pečovat, ale i sobě a tomu, co se děje kolem, do hloubky porozumět.

Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Gestalt modalitě. Kurz „Práce s časovou osou“ v Libereckém LIRTAPS. Kurz rodinného poradenství v Prev-centru. Kurzy arteterapie, sandtray terapie, krizové intervence, biosyntézy a řadu dalších seminářů a workshopů v oblasti psychoterapie, poradenství a výchovy dětí. Jsem frekventantkou výcviku v integrativní rodinné terapii. Baví mě experimentovat a objevovat. Ráda pracuji s tělem, s metaforami a s vnitřními obrazy a příběhy lidí. 

Jsem manželkou a mámou dvou synů. I oni mi otevřeli nové cesty prožívání, vnímání a uvědomování si. A i pro ně se snažím mít hlubší a kvalitnější vztah sama se sebou. S nimi znovuprožívám svůj dětský svět, který se s dospělostí nikam neztratil, jen se na čas skryl. Všichni tři „moji“ muži jsou mi inspirací, zdrojem i výzvou.

Ne všechny situace a problémy mají jednoduchá řešení. Můžeme se s nimi, minimálně svým postojem a porozuměním, vědomě vypořádávat nebo jejich dopad alespoň výrazně zmírňovat.

Věřím, že osud je hlavně v našich rukou, i když to proč a jak prožíváme, nám dali do vínku velkou měrou ti, kteří nám život darovali a ti, kteří nás nadále formovali. Bez porozumění jen slepě následujeme…

Vzdělání a odborné kurzy/semináře

2000 – 2005 HTF UK, Teologie a Psychosociální studia
2005 Kurz arteterapie (Jaroslava Šicková-Fabrici)
2006 – 2011 Systematický psychoterapeutický výcvik  v Gestalt terapii
2008 Ochrana dětí  ( MŠMT ČR)
2009 Kooterapeut skupinových sezení v IVR (PhDr. M. Frouzová)
2010 Gestalt a změna  (Frans Meulmeester)
2011 Silvova metoda (SM-UNIVERSAL)
2012 Časová osa (LIRTAPS)
2012 Krizová intervence (REMEDIUM)
2013 Kurz efektivního rodičovství (CRSP, Brno)
2012 – dosud Poskytování individuální psychoterapie a poradenství
2016 Kurz Biosyntézy (ČIB)
2017 Kurz rodinného poradenství pro pracovníky pomáhajících profesí (Prev-centrum)
2016 – 2019 Vedení podpůrných skupin v RC Paleček, Praha 3
2018 Sandtray camp – Veronika Galusová
2018 – dosud

Stáž – VFN, klinika adiktologie, Anima-terapie, z.ú. 

2021 – dosud Výcvik v integrativní rodinné terapii, Anima-terapie, z.ú

2022 EmotionAid – úvod do metody – online kurz

2023 Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími (Mansio, Brno)