Párová/rodinná psychoterapie

Tak jako nám může onemocnět tělo, mohou onemocnět i vztahy.

Chápeme rodinné poradenství jako práci s celou rodinou. Zároveň vnímáme každého jednotlivce individuálně. Vycházíme z předpokladu, že rodina funguje jako propojený systém, ve kterém jeden ovlivňuje druhého. To znamená, že cokoli se děje jednomu členu rodiny, děje se rodině celé.

V rodinné terapii pracuji jako terapeutka individuálně nebo v terapeutickém páru.

V bezpečném a nehodnotícím prostředí se snažíme společně najít a posílit, co je pro vás a vaše rodinné vztahy dobré a naopak uzdravit to, co může škodit. Budu/eme se snažit pomoci vám navzájem mluvit spolu tak, abyste se opravdu slyšeli a porozuměli tomu, co si potřebujete nebo chcete sdělit. Jako poradci stojíme vždy na straně rodiny jako celku. Setkání se nejlépe účastní celá rodina nebo ti členové, kteří mají zájem na řešení.

S čím se na mě můžete obrátit:

V rodině selhává komunikace a často zažíváte hádky.

Neshodnete se s partnerem na výchově dětí.

Zažíváte mezigenerační spory.

Prožíváte náročné životní období – někdo z rodiny onemocněl nebo zemřel.

Jako rozvedení nebo rozvádějící se rodiče potřebujete zůstat i nadále dobrými rodiči.

Odcizujete se se svými dětmi.

Zažíváte opakující se zdravotní obtíže, které odolávají klasické léčbě.

Některý člen z rodiny vykazuje známky rizikového chování (užívání návykových látek, neporozumění si s vrstevníky, agrese, záškoláctví apod.).

Délka setkání je 55 minut. Obvyklá doba setkávání je 1x za 2 až 4 týdny.