Sandtray

Sandtray – terapie pískem je jedinečná a velice účinná metoda a technika psychoterapie, kterou lze použít při práci s dětmi (od 3 let) i dospělými. Využívá formu vizualizace na malém terapeutickém pískovišti. 

Pomáhá dětem s poruchami chování a učení, lidem s posttraumatickým syndromem, s depresivní či úzkostnou poruchou, těm, kteří se vyrovnávají se ztrátou nebo těm, kteří chtějí pracovat na osobnímu rozvoji.

Základním prostředkem je v Sandtray terapii písek. Hra v písku je pro každého z nás přirozenou činností. Zvláště pak pro děti. Prostřednictvím písku a mnoha malých figurek si klient může vytvořit v pískovišti svůj jedinečný obraz. Může pracovat intuitivně nebo se záměrem – podívat se na konkrétní situaci/e.

Po vytvoření takového obrazu, se často objevují silné emoce, prožitky a vhledy, které klientům ukazují nové cesty při hledaní řešení. Práce v písku umožňuje pomocí metafor vytvořených figurkami, vyjádřit pocity, očekávání a touhy. To, co je v nás hluboce ukryté a mnohdy ani slovy vyjádřit nelze.

Vše, co se děje na pískovišti, je v rukou klienta. Terapeut klienta provází, popisuje svými slovy to, co vidí, klade otázky a tím napomáhá dynamice celého procesu.

Terapie pískem vychází původně z terapie hrou Virginie Mae Axline (1911-1988). Axline vycházela  z přesvědčení, že každé dítě má vrozenou schopnost zkoumat a zpracovávat své pocity a prožitky, včetně těch negativních, prostřednictvím hry, protože hra je „řečí“ dítěte. Sdělovat city, myšlenky a potřeby prostřednictvím slov je pro děti často obtížné. Hra je spontánní dětskou činností, která poskytuje dítěti bezprostřední pocit uspokojení, radost, uvolňuje napětí a umožňuje mu zažívat pocit svobody.

S čím může pomoci:

 • sebepoznání a osobní růst
 • vztahy
 • rozhodnutí
 • nahlédnutí situace nově
 • zloba a agresivní chování
 • strach, úzkost a panika
 • deprese
 • zneužívání
 • truchlení
 • posttraumatický syndrom
 • zlepšení schopnosti se učit
 • zlepšení pozornosti